ควรซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มหรือไม่

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคืออะไร ก่อนที่จะไปตัดสินใจเลือกระหว่างประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เราอยากขอให้ทุกคนมาทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของประกันทั้งสองแบบกันก่อน โดยประกันอุบัติเหตุนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ว่า ประกันจะคุ้มครองเราในเฉพาะกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเท่านั้น ซึ่งภายในกรมธรรม์ของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลก็จะมีการแบ่งประเภทของอุบัติเหตุที่คุ้มครองแตกต่างกันไปเช่นเดียวกัน และที่สำคัญประกันประเภทนี้จะไม่ทำการคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วยที่ต้องมีการเบิกค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย

แล้วควรทำประกันชีวิตเพิ่มไหม ประกันชีวิตนั้นจะมีความแตกต่างจากประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลในส่วนของกรมธรรม์ ซึ่งประกันชีวิต หรือ Life Insurance นั้นจะเป็นการเน้นดูแลครอบครัวและคนข้างหลังเมื่อเราหรือคนที่เรารักเสียชีวิตแล้ว ดังนั้น ส่วนใหญ่แล้วประกันตัวนี้จะไม่มีการคุ้มครองใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือ โรคภัยต่าง ๆ ซึ่งหากต้องการการดูแลที่ครบถ้วนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ หลาย ๆ คนจึงเลือกทำประกันสุขภาพ หรือ Health Insurance เพื่อให้ประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาลในส่วนต่าง ๆ เช่น การเจ็บไข้ได้ป่วย รวมถึงค่าพยาบาลจากกรณีเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น

ถ้าต้องเลือกทำประกันควรเลือกแบบไหนถึงจะคุ้มค่าที่สุด จะเห็นได้ว่าทั้งประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันชีวิตนั้นมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น เราจะต้องกลับมาถามตัวเองว่า จริง ๆ แล้วเรามีความต้องการอย่างไร เช่น หากต้องการให้ลูกหลานสบายแม้เราจะไม่อยู่แล้ว แต่ก็มีเงินหมุนเวียนพอที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลในส่วนต่าง ๆ เอง การเลือกทำประกันชีวิตก็อาจเป็นทางเลือกที่ดี หรือ ถ้าเป็นคนเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุบ่อย หรือต้องออกงานที่มีความเสี่ยง การเลือกทำประกันอุบัติเหตุก็จะช่วยป้องกันในส่วนนี้ และแบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในอนาคตได้เช่นกัน เป็นต้น หรือถ้าหากใครมีกำลังทรัพย์มากพอและต้องการการดูแลชีวิตที่ครบวงจรมากขึ้น สามารถเลือกทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันชีวิต และประกันสุขภาพพร้อม ๆ กันได้อีกเช่นกัน

สุดท้ายนี้ หวังว่าความแตกต่างของประกันทั้ง 2 ประเภทจะช่วยให้คุณได้เลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับตัวเองและคนที่รักได้ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ก่อนจากกัน ไม่ว่าจะเลือกทำประกันแบบไหนอย่าลืมศึกษากรมธรรม์และเปรียบเทียบเงื่อนไขให้ดี เพราะ มิเช่นนั้น การทำประกันอาจทำให้คุณจ่ายเงินฟรีโดยไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนที่เข้าใจก็เป็นได้