นมผงเด็กต่างจากสูตรอื่นอย่างไร

นมผงสูตรสำหรับทารกจะแตกต่างจากนมผงสูตรสำหรับเด็กโต เนื่องจากนมผงสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ผลิตมาจากโปรตีนจากนมวัวที่มีการดัดแปลงให้ย่อยง่าย และเพิ่มสารอาหารพิเศษที่ต้องใช้ในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ซึ่งองค์การอาหารและยา จะมีการระบุข้อกำหนดพิเศษทางด้านโภชนาการเอาไว้ เช่น ปริมาณขั้นต่ำของโปรตีน ไขมัน แคลเซียม และวิตามิน ซึ่งจะเป็นสูตรนมที่ใช้สำหรับทดแทนนมแม่โดยเฉพาะ แม้ว่าในหลักความเป็นจริงจะยังไม่สามารถเทียบเคียงคุณค่าจากนมแม่ได้ก็ตาม ดังนั้นการที่นมผงเด็กขาดแคลน จึงไม่สามารถที่จะนำนมผงสูตรอื่นๆ หรือนมผงสำหรับเด็กช่วงวัยอื่นมาทดแทนกันได้

นมผง เป็นสุดยอดตัวช่วยสำหรับคุณแม่ที่มีน้ำนมน้อย หรือมีเวลาน้อยเพราะต้องทำงานอย่างอื่นไปด้วย โดยนมผงเด็กสำเร็จรูปในปัจจุบันมีมากมายหลากหลายสูตรที่ให้คุณประโยชน์สำหรับเด็กได้ไม่ด้อยไปกว่าน้ำนมของแม่เลย แม้จะไม่ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กอ่อน แต่ก็ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในด้านอื่นๆ ช่วยให้สารอาหารที่นมแม่ไม่สามารถมอบให้ได้ โดยปัจจุบันคุณแม่ควรเลือก นมผงเด็ก ตามช่วงอายุของลูก เช่นสูตร 1 สำหรับแรกเกิดจนถึงขวบปี สูตร 2 สำหรับ 8 เดือนถึงขวบครึ่งเป็นต้น นอกจากนี้ยังควรเฝ้าสังเกตอาการของลูกน้อยอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่น้องทานนมผง น้ำหนักตัวของลูกขึ้นตามความตั้งใจหรือไม่ มีอาการท้องผูกหรืออ้วกบ้างไหม พ่อแม่หลายๆเลือกผสมสูตรนมด้วยตัวเอง เพื่อควบคุมปริมาณสารอาหารให้ดีที่สุดสำหรับลูก

คุณแม่หลายคนเริ่มค้นหาข้อมูลการเลือกซื้อนมผงเด็กเพื่อเปรียบเทียบสารอาหาร เพราะเมื่อลูกได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเพียงพอแล้ว จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของลูกได้อย่างสมวัย