การอนุมัติสินเชื่อบ้านมือสองก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป

การวางแผนซื้อบ้านมือสองเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ แต่ถ้าเรามีความรู้ เตรียมตัวก่อนอย่างดี การอนุมัติสินเชื่อก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป และการผ่อนชำระที่แสนยาวนานนั้นอาจจะไม่ได้เป็นภาระอย่างที่คิด

ความพร้อมทางการเงินสำหรับกู้สินเชื่อบ้านมือสอง

สินเชื่อบ้านมือสองเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นเงินกู้ที่ทางสถาบันการเงินปล่อยให้สำหรับการซื้อ โดยจำนวนเงินที่ผู้ขอกู้จะได้ตามที่ธนาคารประเมินให้ และเมื่อถึงคราวที่ต้องชำระเงินคืนที่ผู้กู้ยืมไปกับดอกเบี้ย หรือเงินส่วนที่ธนาคารคิดเพิ่มเติมที่ผู้กู้ต้องชำระเป็นงวดๆ ซึ่งโดยมากรอบงวด ซึ่งยาวนานตั้งแต่ 10 – 30 ปี หรือสูงสุดถึง 40 ปี

การตรวจสอบความพร้อมฐานะทางการเงินสำหรับกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสองสามารถเริ่มต้นง่ายๆ ได้โดยประเมินรายได้ ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน สินเชื่อที่กำลังผ่อนชำระ รวมถึงหนี้คงค้างบัตรเครดิต โดยสามารถยื่นขอตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเครดิตบูโรเพื่อแสดงหนี้สินปัจจุบัน และประวัติการผิดชำระเพื่อให้เห็นภาพรวมเครดิตได้ชัดเจนขึ้น

เรื่องสินเชื่อบ้านมือสองที่เคยคิดว่ายุ่งยากซับซ้อน เพียงค่อยๆ ทำความเข้าใจจากเรื่องพื้นฐานก่อนว่าอะไรคืออะไร เตรียมตัวด้านการเงินอย่างไร รู้จักเรื่องดอกเบี้ยและประเภทสินเชื่อ ตลอดจนการวิธีผ่อนชำระ คุณก็พร้อมที่จะเรียนรู้ขั้นตอนต่อไปสำหรับการขอกู้สินเชื่อได้ไม่ยาก